Menu Zavrieť

Gabriela Ježková Autodoprava Medúzová

Doprava, stavebné práce, žeriavnické práce, drvenie a recyklácia odpadov

Drtič

Služby

- služby v odbore doprava
- recyklovanie, drvenie odpadov:
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
- prenájom stavebnej techniky s obsluhou
- stavebné práce všeobecne
- výstavba kanalizácii a vodovodov
- spevnené plochy (parkoviská a pod.)
- prípravné práce pod spevnené plochy s laserovým navádzaním strojov
- žeriavnické práce do 28 ton
- otrieskavacie práce (otrieskavanie kovových povrchov, betónových povrchov, mostov, a pod.)
- prenájom parkovacích priestorov a budov v obci Závod
- prenájom kontajnerov na stavebnú suť a komunálny odpad - skladovanie zeminy, sute, betónu a asfaltu

Otváracia doba – Váha

Pondelok – piatok: 

7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30

Sobota, nedeľa, sviatky: ZATVORENÉ

Obedová prestávka: 12:00 – 12:30

Otváracia doba – Administratíva

Pondelok – piatok: 

8:30 – 12:00         –       12:30 – 15:00

Sobota, nedeľa, sviatky: ZATVORENÉ

Obedová prestávka: 12:00 – 12:30

Informácie

ZIMNÁ DOVOLENKA

Zatvorené od:

22. 12. 2021  –   9. 1. 2022

Otvorené od 10. 1. 2022