Gabriela Ježková Autodoprava Medúzová

Doprava, stavebné práce, žeriavnické práce, drvenie a recyklácia odpadov

Služby

- služby v odbore doprava
- recyklovanie, drvenie odpadov:
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
- prenájom stavebnej techniky s obsluhou
- stavebné práce všeobecne
- výstavba kanalizácii a vodovodov
- spevnené plochy (parkoviská a pod.)
- prípravné práce pod spevnené plochy s laserovým navádzaním strojov
- žeriavnické práce do 28 ton
- otrieskavacie práce (otrieskavanie kovových povrchov, betónových povrchov, mostov, a pod.)
- prenájom parkovacích priestorov a budov v obci Závod
- prenájom kontajnerov na stavebnú suť a komunálny odpad - skladovanie zeminy, sute, betónu a asfaltu

Otváracia doba - Váha

Pondelok:             7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30
Utorok:                  7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30
Streda:                   7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30
Štvrtok:                 7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30
Piatok:                   7:30 – 12:00         –       12:30 – 15:30
Sobota:                                         ZATVORENÉ
Nedeľa:                                         ZATVORENÉ

Obedová prestávka: 12:00 – 12:30

Administratíva: Po – Pia – 8:30 – 15:00