Recyklácia - Výdaj (ceny sú uvedené bez DPH)

Osievaná piesková zemina

Vhodná pod trávu a zároveň jemné vyrovnanie pozemku. V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu. Cena: 7,00 €/tona

Kompostová zemina

Vhodná na kvetinové záhony, okrasné rastliny a pod. V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu.
Cena: 12,00 €/tona

Navážková zemina

Zemina obsahuje aj drobné kamenivo či betón do rozmerov 70 mm, a preto sa dobre hutní. Vhodná na navážky základov a pozemkov.
V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu.
Cena: 4,00 €/tona.

Drvený asfalt

Drvený asfalt, frakcia 0-63 mm. Vhodný na stavbu ciest.
Cena: 6,00 €/tona.

Drvená recyklovaná tehla 0-70mm

Drvená je na rozmer / frakciu / od 0 mm do 70 mm. Vhodná na navážku pozemkov, základov, stavbu prístupových ciest, zavážku kaluži a pod. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu.
Cena: 3,50 €/tona
AKCIA: 2,50 €/tona

Drvený recyklovaný betón 0-32mm

Drvený je na rozmer / frakciu / od 0 mm do 32 mm. Betón je vhodný na zásyp základov, stavbu prístupových ciest, podložie pod zámkovú dlažbu a pod. Plne nahradzuje kamenivo. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu.
Cena: 5,50 €/tona.

Drvený recyklovaný betón 0-70mm

Drvený je na rozmer / frakciu / od 0 mm do 70 mm. Betón je vhodný na zásyp základov, stavbu prístupových ciest, podložie pod zámkovú dlažbu a pod. Plne nahradzuje kamenivo. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode vieme zabezpečiť aj dopravu.
Cena 5,00 €/tona.

Tehly

Tehly sú na paletách balené po 200 až 300 kusoch v cene 0,27 € za 1 ks je aj balenie a nakládka. Palety zostávajú Vám, sú nevratné. Momentálna skladová zásoba je cca 70 paliet na výber. Sklady neustále dopĺňame.
Cena: 0,27 €/kus

Vaša tráva, to je hrúza, lebo nemáte zeminu od Medúza!

Recyklácia - Príjem (ceny sú uvedené bez DPH) platné od 1.1.2019

Na recykláciu prijímame nasledovné materiály:

17 01 01 betón - 12,00 €/tona
17 01 01 železobetón - 14,00 €/tona
17 01 02 tehly - 14,00 €/tona
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
- 14,00 €/tona
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - 15,00 €/tona
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- 7,00 €/tona
Mix - zmesi výkopovej zeminy, bitúmenu, železobetónu, betónu - 14,00 €/tona
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 - 7,00 €/tona
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 - 12,00 €/tona
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva - 12,00 €/tona
20 03 08 drobný stavebný odpad - 14,00 €/tona
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - 15,00 €/tona
17 02 01 drevo - 12,00 €/tona
15 01 03 obaly z dreva - 12,00 €/tona
03 03 01 odpadová kôra, drevo
- 12,00 €/tona
03 01 01 odpadová kôra a korok
- 12,00 €/tona
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
- 12,00 €/tona