Menu Zavrieť

Kontakt

Adresa firmy

Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová

Závod č. d. 140

908 72

Prevádzka

Továrenská 1

Areál Prefa

Veľké Leváre

908 73

Telefonický kontakt

0903 455 005

0907 206 699

E-mail

meduz.peter@gmail.com

Fakturačné údaje

Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová

Závod č.d. 140
908 72

IČO: 34 908 145

DIČ: 1020122796

IČ DPH: SK 1020122796

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Malacky, číslo: 106-6208

Bankové údaje

Bankový ústav: ČSOB, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 4030589168/7500

IBAN: SK 26 7500 0000 0040 3058 9168

Swiftový kód: CEKOSKBX

Ako sa k nám dostanete?

Smerom z Veľkých Levár prejdete železničným prejazdom a na rázcestí so zastávkou zabočíte doprava, idete rovno okolo Reedukačného centra a za ním zabočíte na hlavnej ceste doprava. Následne prejdete rovno okolo oblúkových šedých budov, ktoré budú naľavo až do areálu za plotom, kde uvidíte priamo rovno červeno-žltú dvojposchodovú bunku (váhu) – príjem a výdaj materiálu. 

V prípade potreby administratívy prosím zvoňte v drevenom domčeku v areály napravo.