Menu Zavrieť

Recyklácia - Výdaj

Predaj recyklátu – trvalo udržateľného materiálu, ktorý prešiel špeciálnym procesom zhodnotenia, predrvenia, preosiatia a úpravy pôvodných surovín na nový materiál so širokým využitím. 

Každý materiál má svoje špecifické využitie – môže sa jednať o zásypový materiál pri stavbe domu, stavbe ciest a chodníkov, spevnenie terénu a jeho úprava, spevnenie vjazdu do dvora, pri vytváraní a zveľaďovaní záhrady, ako kvalitný záhradný substrát pri pestovaní rastlín a trávnika, kvalitné a silné hnojivo vo forme čistého kompostu a ďalšie možnosti praktického využitia.

Ceny sú uvedené bez DPH

Osievaná piesková zemina

Osievaná piesková zemina

Ideálna do záhrad pod trávnik a na jemné vyrovnanie pozemku. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 10,00 €/tona

Kompostová zemina

Kompostová zemina miešaná

Vhodná do záhrad na kvety, kvetinové záhony, okrasné rastliny, stromčeky a pod. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 19,00 €/tona

Čistý kompost

Vhodná do záhrad na kvety, kvetinové záhony, okrasné rastliny, stromčeky a pod. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 25,00 €/tona

Navážková zemina

Navážková zemina

Zemina obsahuje aj drobné kamenivo či betón do rozmerov 70 mm, a preto sa dobre hutní. Vhodná pri stavbe domu na navážky základov a pozemkov. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 4,00 €/tona.

Navážková zemina 0-22

Navážková zemina - 0-20 mm

Zemina obsahuje aj drobné kamenivo či betón do rozmerov 20 mm, a preto sa dobre hutní. Vhodná pri stavbe domu na navážky základov a pozemkov. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 8,00 €/tona.

Asfalt hrubý drvený

Drvený asfalt hrubý 0-63

Drvený asfalt, frakcia 0-63 mm. Vhodný na stavbu ciest. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 5,00 €/tona.

Jemný drvený asfalt

Drvený asfalt jemný 0-32

Jemný drvený asfalt, frakcia 0-22 mm. Vhodný na stavbu ciest. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu. Treba sa informovať telefonicky vopred o skladových zásobách.
Cena: 6,00 €/tona

Drvená tehla hrubá

Drvená recyklovaná tehla 0-72mm

Drvená je na frakciu (rozmer) od 0 mm do 72 mm. Vhodná pri stavbe domu na navážku pozemkov, základov, stavbu prístupových ciest, navážku mokrého podložia, jám a pod. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: AKCIA: 2,00 €/tona

Tehla jemná drtená

Drvená recyklovaná tehla 0-32mm

Drvená je na frakciu (rozmer) od 0 mm do 32 mm. Vhodná pri stavbe domu na navážku pozemkov, základov, stavbu prístupových ciest, navážku mokrého podložia, jám, vyrovnávanie podkladov a pod. Materiál sa dobre hutní, dobre sa spracováva ručne. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: 4,00€/tona

Drvený recyklovaný betón 0-32

Drvený recyklovaný betón 0-32mm

Jemnejší drvený betón na frakciu od 0 mm do 32 mm. Betón je vhodný pri stavbe domu na zásyp základov, stavbu prístupových ciest, podložie pod zámkovú dlažbu, navážku mokrého podložia, jám, vyrovnávanie podkladov a pod. Plne nahradzuje kamenivo. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena: AKCIA: 5,00 €/tona

Drvený recyklovaný betón 0-77

Drvený recyklovaný betón 0-70mm

Drvený je na frakciu od 0 mm do 70 mm. Betón je vhodný pri stavbe domu na zásyp základov, stavbu prístupových ciest, podložie pod zámkovú dlažbu a pod. Plne nahradzuje kamenivo. Materiál sa dobre hutní. V cene je nakládka a váženie. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena 4,00 €/tona.

Tehlový prach

Tehlový prach

Tehlový prach vhodný na zásypy kanalizácii, rúrového a káblového vedenia. Po dohode Vám môžeme zabezpečiť aj dopravu materiálu.
Cena 2,00 €/tona.

Tehly

Tehly

Tehly sú balené na paletách štandardne po 200 kusoch - v cene je aj balenie a nakládka. Predávame len celé palety, nie po kusoch. Palety Vám zostávajú, sú nevratné. O momentálnej skladovej zásobe sa prosím informujte telefonicky. Sklady neustále dopĺňame.
Cena: 0,30 €/kus - (60 € za paletu o veľkosti 200 ks)

Recyklácia - Príjem (ceny sú uvedené bez DPH)

Na recykláciu prijímame len materiály, ktoré sú vytriedené podľa príslušnej kategórie a nesmú obsahovať nepovolený obsah (viď info nižšie)

Cenník platný od 1.1.2023 do 31. 12. 2024

Na recykláciu prijímame nasledovné materiály:

17 01 01 betón čistý - 19,00 €/tona
17 01 01 železobetón - 22,00 €/tona
17 01 01 železobetón - stĺpy
- 30,00 €/tona
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
- 21,00 €/tona
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - 25,00 €/tona
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- 14,00 €/tona
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 - informujte sa telefonicky
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 - 35,00 €/tona
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - 35,00 €/tona
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva - 35,00 €/tona
20 03 08 drobný stavebný odpad - 21,00 €/tona
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - 35,00 €/tona
17 02 01 drevo - 35,00 €/tona
15 01 03 obaly z dreva - 35,00 €/tona
03 03 01 odpadová kôra, drevo
- 35,00 €/tona
03 01 01 odpadová kôra a korok
- 35,00 €/tona
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
- 35,00 €/tona
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - cena dohodou

Uvedené druhy odpadov na príjem nesmú obsahovať žiaden nežiaduci odpad – nebezpečné materiály (napr. azbest), plasty, komunálny odpad, obaly a pod.
V prípade výskytu takýchto nežiaducich materiálov nemôžeme odobrať odpad na recykláciu, resp. môžeme požadovať náhradu za spätné nakladanie nežiaduceho odpadu.